Termeni, condiții și politică de confidențialitate

Conform cerințelor Regulamentului 679/ 2016 , a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, STADA M&D srl are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

STADA M&D srl garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților privind produsele și serviciile oferite pentru reclamă, marketing și publicitate.

STADA M&D srl solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienții săi în scopul comunicării prin e-mail, telefon sau formulare de contact.

Furnizarea datelor personale nu implică nicio obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea sau modificarea datelor personale din baza de date.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele necesare determină imposibilitatea noastră de a vă putea contacta și a vă transmite informații.

STADA M&D srl nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul nostru poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

STADA M&D srl vă respectă informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu liste de mailing ale clienților săi.

Conform LEGII, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea sau modificarea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la email: adrian.magda@gdprservicii.ro

Stada folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de Stada, precum și pe website-uri și în aplicații altele decât cele operate de Stada.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Google Analytics

Categorie: Analiză

Scop: Web analytics

Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google AdWords

Categorie: Publicitate

Scop: Remarketing

Politici: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads

Google Maps API

Categorie: Funcționalitate

Scop: Puncte estimate de livrare în apropierea utilizatorului prin reverse geocoding

Politici: https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Categorie: Analiză

Scop: Web analytics

Politici: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Google Doubleclick

Categorie: Publicitate

Scop: Publicitate vizuală (display advertising)

Politici: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook

Categorie: Publicitate

Scop: Remarketing

Politici: https://www.facebook.com/privacy/explanation